Samonivelační anhydritová podlaha je jednou z nejlepších voleb - dokonale rovný povrch, vynikající tepelně izolační vlastnosti, zkrácení doby pokládky, snížení zátěže nosné plochy.

Co je anhydrit?

Anhydritová směs pro lité podlahy představuje novou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití v novostavbách i rekonstrukcích bytových a kancelářských objektů pro plovucí potěry, pro podlahová vytápění apod. Anhydritový tekutý potěr představuje technologicky vyzrálý hospodárný sytém ve kterém tvoří dodávky a položení jeden technologický celek.

Anhydtrit tvoří s vodou, pískem a přísadami vysoce tekutou hmotu, která po položení tvrdne tak rychle, že je pochozí po 24-48 hodinách, zatížitelnost po 4-5 dnech. Anhydritový potěr je po vytvrdnutí hladký a bez trhlin od smrštění, nedeformuje se do miskovitého tvaru. I velké plochy lze pokládat bez dilatačních spár. Dělící spáru je vhodné vytvořit při přechodu mezi různými výškami potěrů a při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez topení.

Anhydritový potěr spojuje vynikající stavebně-fyzikální parametry (pevnost v tlaku dle požadavku minimálně 20 nebo 30Mpa, pevnost v tahu za ohybu minimálně 5Mpa) s optimálními vlastnostmi pro pokládání. Tekutý anhydritový potěr zaručuje po dobu své zpracovatelnosti min. 3 hodiny snadné, hospodárné a velmi rychlé položení, při němž odpadá fyzicky těžká tělesná práce. Tuhnutí neovlivňují nízké ani vysoké teploty a potěr lze aplikovat i v zimním období do -5C°. Po vylití podlahové směsi se místnost musí zabezpečit proti průvanu.

Díky sníženému množství vzduchových bublin a vysoké hustotě je výhodný pro podlahová vytápění, neboť snižuje oproti betonu odpor prostupu tepla a teplo odvádí do vytápěného prostoru rychleji. Obalení topných vedení je homogenní a dokonalé.

Pro lité anhydritové směsi doporučujeme následující minimální tloušťky potěru v závislosti na podkladu

 • pevná konstrukce (beton) se separační vrstvou ze speciálního papíru - 30mm
 • měkký podklad (tepelná izolace) - 35mm
 • podlahové topení (nad nejvyšším bodem topných trubek) - 45mm

Výhody anhydritových samonivelačních podlah

 • zkrácení doby pokládky podlahy - urychlení výstavby
 • úspora místa na staveništi - není třeba silo
 • zvýšení produktivity práce díky zjednodušení organizace na stavbě
 • jednoduchá manipulace s materiálem
 • omezené provádění dilatačních spár
 • úspora dodatečných nákladů za práci (následné štěrkování)
 • úspora nákladů za elektrickou energii a vodu
 • pochůznost po 1 - 2 dnech, zatížitelnost cca po 5 dnech v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
 • dokonalá rovinatost, snadná pokládka nášlapných vrstev - koberce, dlažby, parkety, plovoucí podlahy atd.
 • anhydritová podlaha se prostorově nedeformuje, není nutno používat ocelovou výztuž (sítě)
 • zachování světlé výšky místností
 • vynikající zatékavost směsi - vhodné pro podlahové topení díky rychlému a stejnoměrnému přenosu tepla mezi trubkami podlahového topení a anhydritem
 • vhodné pro rekonstrukce podlah na starších stropních konstrukcích
 • nižší zátěž
 • redukce tloušťky oproti betonovým potěrům a tím snížení zátěže stropních konstrukcí (vhodné pro rekonstrukce podlah ve starších budovách)

Technické parametry

Síla vrstvy min. 20 mm
Pochůznost (v závislosti na realizačních podmínkách) po 1-2 dnech
Zatížitelnost (50% konečných pevností, v závislosti na podmínkách) po 5 dnech
Pevnost v tlaku po 28 dnech Anhydrit 020 (030) min. 20 (30) MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech Anhydrit 020 (030) min. 5 (6) MPa
Modul pružnosti (Anhydrit 030) 27 GPa
Termická zatížitelnost trvale 60°C, krátkodobě 90°C
Objemová hmotnost po 28 dnech zrání potěru 2100 kg.m-3
Hodnota zatížení na každý cm tloušťky potěru 0,21 kN.m-2
Hodnota pH čerstvé směsi > 7
Měrná změna délky max. 0,1 %
Elektrická vodivost (svodový odpor) 108Ω.cm-1 (nevodivý)
Součinitel tepelné vodivosti λ = 1,2 W.m-1K-1
Součinitel teplotní roztažnosti α = 12.10-6 K-1
Vyzrálost pro pokládku podl. krytiny parotěsné (% hm. zbytkové vlhkosti) max. 0,5% hm.
Vyzrálost pro pokládku podl. krytiny paropropustné (% hm. zbyt. vlhk.) max. 1% hm.
Třída dle reakce na oheň A1fl
Max. průměr zrn plniva 4 mm

 


zdroj: www.bestfloor.cz, www.betony.cz, www.stavebniny-bydleni.com

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.