Rigips, s.r.o., pořádá již deset let národní kola světové soutěže Saint-Gobain Gypsum Trophy (dříve BPB Trophy) pro podpoření řemeslných dovedností sádrokartonářských firem. Na slavnostním galavečeru dne 18.3.2008 byly vyhlášeny 3 vítězné objekty podle hodnocení odborné poroty a také Cena veřejnosti.

Novostavba kancelárských prostor spol. Monster v Praze – 1. místo
Luxembourg Plaza, Praha

SDK

Realizace: Ružicka s.r.o., Praha
Architekt: Architekti CCA, s.r.o., Ing. arch. J. Šanáková,Ing. arch. S. Candráková, Ing. arch. M. Capák

K vytvorení kancelárských prostor v moderním, architektonicky ojedinelém, komercním objektu posloužily systémy suché vnitrní výstavby Rigips. A architekt si s nimi opravdu vyhrál. Pomocí atypických prícek a samostatne stojících predelu ze sádrokartonu rozclenil rozlehlý neosobní open-space office na menší, útulnejší celky. Sádrokartonovými konstrukcemi Riflex olemoval ostruvky zasedacích místností, v nichž bychom rovné a pravoúhlé steny hledali marne. Syté pastelové barvy a neúprosné nasvícení by na zaoblených konstrukcích odhalily sebemenší nepresnost, a proto byli povoláni ti nejzrucnejší sádrokartonári. Kombinací zvukove pohltivých a odrazivých kazet Casoprano bylo dosaženo vynikající akustické pohody i v tak rozlehlém prostoru, jako je tento. Svešené sádrokartonové podhledy, které svým tvarem kopírují prícky, predely i barevne clenenou podlahu, v sobe skrývají nezbytné osvetlení.

 

Revitalizace restaurace Vetruše v Ústí nad Labem – 2. místo

SDKRealizace: North stav a.s., Ústí nad Labem
Architekt: Archateliér 2000, a.s., Ing. arch. Jana Kallmünzerová

Vyhlídková restaurace na zámecku Vetruše, který se tycí nedaleko centra mesta, je nejen vyhledávaným cílem turistu, ale i dominantou celého Ústecka. Revitalizace interiéru príjemné restaurace Zlatopramen byla provedena pomocí konstrukcí suché vnitrní výstavby Rigips. Ohebné desky Riflex posloužily k vytvorení krížové klenby pod stávajícím rovným stropem. Ta spolu s obloukovými okny pomáhá navodit dobovou atmosféru zámecku. Absolutne neznatelný prechod sádrokartonové klenby na obvodové steny historického objektu a její precizní návaznost na sloupy svedcí o mistrovsky odvedené práci montážních pracovníku sádrokartonárské firmy. Pojetí interiéru restaurace, služby a skloubení všech stavebních detailu vytvárí celek, který je dukazem vysokého standardu a prináší vše, co od restaurace tohoto charakteru mužeme ocekávat.

Prestavba nevyužitých prostor na obchod spol. Artel v Praze – 3. místo

SDKRealizace: B&V GIPS CZ s.r.o., Lanškroun
Architekt: Ing. arch. Petr Václavek, Vera Korandová

Prodejní galerie skla ceskoamerické firmy Artel v Praze na Starém Meste vznikla rekonstrukcí nevyužitých komercních prostor hotelu Zlatý Andel. Pusobivé návrhy tohoto reprezentacního interiéru pomohly prevést do praxe sádrokartonové systémy, z nichž byly vybudovány predsteny s elegantními nikami a integrovaným halogenovým osvetlením. Tyto malé policky s atypickými klenbami, jejichž hrany vyztužují speciální ohebné profily, se staly proverkou zrucnosti pracovníku realizacní firmy. Barevné rešení sádrokartonového podhledu a prícek využívá tmavých odstínu, které spolu se svetlem vrženým podél ploch klade vysoké nároky na kvalitu provedení. Umelecké predmety budou vystaveny v prosklených vitrínách, u jejichž vybudování sádrokarton taktéž asistoval. Originální použití sádrokartonu a jeho precizní zpracování je tu samo o sobe umeleckým dílem.


Prestavba interiéru interhotelu Voronež v Brne – Cena verejnosti

Realizace: GipsCon, s.r.o., Brno
Architekt: ak. arch. Václav Hejna, ak. arch. Václav Hodan, ak. arch. Martin Vrátník, Ing. Lukáš Srch, Ing. arch. Pavel Rada

Interiéry brnenského interhotelu Voronež již dlouho nevyhovovaly predstavám a požadavkum moderního hotelu, hojne navštevovaného prevážne business klientelou, a proto byl podroben rozsáhlé rekonstrukci. K prestavbe reprezentativních spolecných prostor, jako jsou recepce, restaurace ci bar, byly prizvány systémy suché vnitrní výstavby Rigips.
V restauraci je proveden rovný sádrokartonový podhled se zapuštenými bodovkami, který dává vyniknout mohutným osmiúhelníkovým svetelným telesum. Nekolikastupnové odskoky podhledu nad schodištem lemují zajímavé svetelné rampy. Zrak každého návštevníka baru zajisté pritáhne svešený obloukový podhled,jehož precizne provedené obloukové zakoncení hran podtrhuje zajímavé nasvícení. Kvalitu odvedené práce realizacní firmy jiste ocení i návštevníci mezinárodních veletrhu z celého sveta.

Rekonstrukce hotelu IMPERIAL v Praze

Realizace: ALLEGRO s.r.o., Cernošice
Architekt: ARCHON s.r.o., Ing. Jindrich Bartonícek

Luxusní hotel, postavený na pocátku 20. století ve stylu moderny s prvky inspirovanými secesí a kubismem, je vyhlášenou kulturní památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Pri jeho kompletní a vzhledem ke své historické hodnote velmi nárocné rekonstrukci bylo využito sádrokartonových systému Rigips. Neprímé osvetlení chodeb a spolecných prostor hotelu bylo citlive zabudováno do svetelných ramp jednoduchého protipožárního sádrokartonového podhledu, aby dalo vyniknout puvabu interiéru se secesní výzdobou. V lobby baru a atriu prišel sádrokarton ke slovu pri budování elegantních ozdobných ramp lemujících místnosti. Sádrokarton byl použit i pri budování mnoha luxusních hotelových pokoju a apartmánu v clenitém podkroví. Perfektne odvedené sádrokartonárské práce prispely k vytvorení krásného dobového interiéru s kouzelnou prvorepublikovou atmosférou.

Rekonstrukce ubytovny Juliska v Praze

Realizace: ALLEGRO s.r.o., Cernošice
Architekt: JJB-Ing.-Praha, s.r.o., Ing. arch. Jirí Jarkovský

Pri rozsáhlé rekonstrukci vojenské ubytovny hotelového typu dostaly systémy suché výstavby Rigips slovo hlavne u podhledu. Interiér vstupní haly, který v puvodní úprave vzbuzoval tvrdý, nehostinný dojem, zmekcuje systém krivek a cástí kružnic. Ty najdeme nejen u recepcního pultu, ale i na stropech u svešených sádrokartonových prvku, jejichž zapuštené osvetlení zvýraznuje osu vstupu i tvar pultu. Snížené kruhové cásti podhledu jsou zároven vkusným doplnkem ostruvku k posezení. Tento princip je uplatnen i v salóncích, kde oválné stropní prvky korespondují s jednacími stoly.
Za zmínku stojí i podhled v restauraci, jejíž prostor je opet založen na soustredných kružnicích, v jejichž stredu se nachází kruhový bar. V celech jednotlivých kruhu, sestupujících smerem k baru, jsou umísteny vyústky vzduchotechniky.

Novostavba rodinného domu ve Vojkovicích

Realizace: ARTHUR-GIPS s.r.o., Melník
Architekt: Prodesi, v.o.s., Ing. arch. Pavel Horák

Plíživé zdražování energií vedlo ekonomicky uvažující majitele tohoto rodinného domu k zamyšlení, jak stavet, aby byly výstavba i provoz budoucího bydlení levné a úcelné. Moderní doba s jejím durazem na zkracování termínu výstavby, ekonomiku a snahu o zachování životního prostredí znovu oživila tradicní technologie drevostaveb, které obohatila o nové a moderní materiály a prístupy.
Interiéry této nízkoenergetické drevostavby jsou rešeny ze systému suché vnitrní výstavby Rigips, sádrokartonové je kompletne celé vnitrní opláštení sten - standardní delicí prícky a podhledy. Priznané cásti dreveného krovu, jako jsou odhalené sloupy a kleštiny zakusující se do sádrokartonových šikmin, se podílí na útulné atmosfére zajímavého interiéru. Ciste provedené prechody jednotlivých cástí sádrokartonových desek jsou dukazem zrucnosti pracovníku montážní firmy.

Rekonstrukce kongresového sálu VAK v Ces. Budejovicích

Realizace: ATIZ, spol. s r.o., Jesenice u Prahy
Architekt: ATELIER APS s.r.o., Ing. arch. Petr Šíma

Rozhodující pro správnou volbu podhledu jsou vedle celkového architektonického vzhledu také jejich akustické vlastnosti. A práve praktické požadavky nárocné interiérové akustiky byly urcujícím parametrem pro rešení rekonstrukce kongresového sálu administrativního komplexu spolecnosti VAK. O optické rozclenení tohoto velkého prostoru se postaraly stupnovité odskoky podhledu vybudovaného z akusticky úcinných kazet Casoprano. V celech techto odskoku, vytvorených ze sádrokartonu, jsou umísteny bodové reflektory nasmerované do cela místnosti. O hlavní osvetlení konferencního sálu se starají ve snížené cásti podhledu zavešené linky zárivkového osvetlení a v prední cásti príhradový nosník nesoucí osvetlovací techniku. Vzduchotechnika je v podhledu zakomponována v nenápadných drátených kazetách, nerušících rovinnost podhledu.

Novostavba rodinného domu v Trebechovicích pod Orebem

Realizace: B. S. GIPS s.r.o., Holice
Architekt:Zdenek Pohl

O drevostavbách jsme se zde již jednou zmínili. Ted máme tu cest predstavit vám druhou podobnou stavbu. Podobnou pouze, co se týce technologie výstavby, jinak jde o dum svou dispozicí úplne jiný. Tento rodinný dum je prehlídkou konstrukcí ze sádrovláknitých desek Rigidur. Z nich byly vytvoreny nosné i nenosné panely, vybudovány vnitrní delicí prícky a položeny suché podlahy, s jejich pomocí byly oplášteny šikminy. Sádrokarton byl využit jen u podhledu.
Obytný prostor s kuchyní a jídelnou je cástecne prevýšen pres dve patra. Tento prevýšený prostor vyplnují svítidla ruzných velikostí, která jsou nerovnomerne svešena na hranici stropu patra prvního. Prirozené denní osvetlení proniká do tohoto prostoru strešními okny, vloženými mezi vazby krovu. Barevné oddelení jednotlivých sten od šikmin prispívá k útulné atmosfére zajímavého interiéru.

Prestavba haly na muzeum Techmania science center, Plzen

Realizace: FALCO – interiér s.r.o., Plzen
GEOSAN GROUP a.s., Kolín
Architekt: ATELIER U5 s.r.o., Ing. Ivan Šillar

Spolecnost ŠKODA HOLDING a Západoceská univerzita se rozhodly vybudovat v Plzni moderní interaktivní muzeum. ŠKODA HOLDING do projektu vložila budovu o celkové ploše cca 10.000 m2, což bude Techmanii radit k jednomu z nejvetších muzeí svého druhu ve strední Evrope. Z praktických duvodu bylo treba puvodní montážní halu s portálovým jerábem prepažit príckou, která se díky svým parametrum rázem stala unikátem. 79 metru dlouhá a 15,4 metru vysoká, z obou stran trojite opláštená prícka z protipožárních sádrokartonových desek RF 12,5 na konstrukci z ocelových tenkostenných pozinkovaných profilu je izolována 100 mm tlustou minerální izolací a má požární odolnost 60 minut. Prirozené osvetlení proniká do haly pres sklenené výplne prefabrikovaných železobetonových vazníku spocívajících na sloupech s konzolou pro dráhu portálového jerábu skrytou ve zmínené prícce.

Prestavba skladu na restauraci Staré casy v Pardubicích

Realizace: FALKO 95 s.r.o., Pardubice
Architekt: Jirí Lavický

Restaurace penzionu Staré casy, který se nachází v samotném centru Pardubic, byla vybudována prestavbou nevyužitých skladu objektu.
Vysokým stropum klasicky pojatému interiéru restaurace dominuje zavešený sádrokartonový podhled s vykrojenými obdélníky, opticky rozclenujícími a oživujícími velkou plochu stropu. Obdélníky i celý podhled je kolem sten zvýraznen svetelnými rampami, které restauraci poskytují bohaté osvetlení. Zvláštní remeslnou pozornost pracovníku montážní firmy si vyžádalo cisté a presné napojení jednotlivých ploch podhledu na okolní steny.
Ac byla konstrukce podhledu s integrovanou vzduchotechnikou provedena z klasických ocelových profilu a standardních sádrokartonových desek, pusobí velmi elegantne.

Prestavba rodinného domu ve Vresine u Hlucína

Realizace: Fojtík – Kašný, Píšt
Architekt: Václav Fojtík

Všechny konstrukce suché vnitrní výstavby byly v rodinném dome manželu Janošových zrealizovány s obrovským citem pro detail a vysokou kvalitou remesla.
Na první pohled upoutá každého príchozího kruhový svešený prvek podhledu v nejcasteji navštevované obytné místnosti domu – obývacím pokoji.
Tento prehledný interiér zrekonstruovaného rodinného domu uvádí požadavky soucasného bydlení do souladu s rozmanitostí dekorativní architektury.
K sjednocení hladkosti povrchu ruzných materiálu použitých pri výstavbe tohoto domu byly použity jemné sádrové omítky Rimano, které dotvárejí príjemné klima a prispívají k útulnosti a klidnému vyznení interiéru.

Prestavba kláštera na centrum Na Karmeli v Mladé Boleslavi

Realizace: Furalmont s.r.o., Mladá Boleslav
Architekt: A.D.N.S., s.r.o., ve spolupráci se Škoda Auto a.s.

V historickém centru Mladé Boleslavi otevrela spolecnost Škoda Auto moderní vzdelávací centrum, které vybudovala rekonstrukcí bývalého kláštera. Sádrokarton uvítá návštevníky hned ve vestibulu s vnitrním atriem, kde byl použit k celnímu zakrytí podhledu ochozu všech pater. Pri budování tohoto nejvetšího firemního centra v republice, které mimo jiné nabízí špickové laboratore urcené pro výzkum a vývoj, sehrály hlavní roli sádrokartonové konstrukce Rigips pri výstavbe uceben, laboratorí, kancelárských prostor i rozsáhlé síte chodeb. Zrejme nejzajímavejší a technicky nejnárocnejší použití sádrokartonu najdeme v prednáškové aule. Té dominuje profesionálne a bezchybne provedený obloukový, stupnovite zavešený podhled vybíhající z rohu místnosti a tvarem kopírující lavice. Estetický vjem kaskádovitého podhledu je umocnen citlive integrovanými a pravidelne usporádanými vyústkami vzduchotechniky.

Novostavba školy pro telesne postižené na Kociánce v Brne

Realizace: GipsCon, s.r.o., Brno
Architekt: Ing. arch. Jan Melichar

Aula školy nove postavené v rámci komplexu na Kociánce je reprezentativní prostor vyžadující nejvyšší kvalitu zpracování použitých materiálu a estetickou úroven rešení interiéru.
Tvarování zaoblených sten haly bylo výzvou pro využití sádrokartonových systému, která se neodmítá. Bohate prosvetlené aule dominuje prosklená kopule s mohutným sádrokartonovým prstencem, do kterého je nenápadne zapušteno osvetlení. Do kopule mistri sádrokartonárského remesla peclive vložili konstrukce z ohebných desek Riflex. Že tento prvek vyžadoval vysokou preciznost práce, asi nemusíme dodávat. Ze stredu kopule visí extravagantní osvetlení, jehož svetlo reflektoru rozptyluje po aule polykarbonátová deska.
Sádrokartonové svešené podhledy našly své uplatnení nejen v aule, ale i v kabinetech a ucebnách.

Rekonstrukce a dostavba sídla spol. AB Zentiva v Praze

Realizace: INTER GIPS, s.r.o., Praha
Architekt: RANNÝ ARCHITECTS, s.r.o., Ing. arch. Mojmír Ranný, generální projektant Spektra Praha, s.r.o.

Jedním z hlavních požadavku na celkový vzhled administrativního sídla farmaceutické spolecnosti bylo navodit dojem spolehlivosti a významu znacky. Interiéry železobetonového prefabrikovaného skeletu jsou rešeny pomocí prvku suché vnitrní výstavby Rigips, a to predevším standardních sádrokartonových delicích prícek, šachtových predsten s požární odolností a sádrokartonových obkladu sloupu a obkladu železobetonových obvodových sten.
Do reprezentativního prostoru haly, vyžadujícího nejvyšší kvalitu zpracování použitých materiálu, proniká svetlo svetlíky z vyvýšené cásti stropu se sádrokartonovým obložením.
Cervenobílé provedení tohoto interiéru podtrhuje cistotu a eleganci techto na první pohled nepríliš složitých prostor.

Výstavba prostor CSA v Terminálu Sever 2 na letišti v Praze

Realizace: INTER GIPS, s.r.o., Praha
Architekt: STUDIO ŠÍPEK, prof. Dr. Ing. arch. Borek Šípek

Originální tvár interiérum nového terminálu na ruzynském letišti vtiskl renomovaný ceský designér Borek Šípek. Vybudovány jsou ze systému suché vnitrní výstavby Rigips.
Standardní sádrokartonové konstrukce byly využity pri vestavbe mnoha prodejních a služby poskytujících stánku v hlavní odbavovací hale. Z vetší cásti estetickou funkci plní sádrokarton v tzv. VIP zóne, kde k vestavbe oválné místnosti VIP salónku Crystal Lounge posloužily systémy z ohebných desek Riflex. Vše je zde dotaženo k absolutní dokonalosti, dokonce i recepce salonku svým pultem kopíruje zakrivení steny salonku. Do sádrokartonových podhledu, v nekterých místnostech po obvode snížených, jsou zapušteny výdechy klimatizace a kruhové svítilny. Komfortní prostredí, originální rešení a bezchybné provedení vzbudí zaslouženou pozornost a zpríjemní chvíle pred odletem do cílové destinace.

Novostavba ústredí spolecnosti CSOB Group, Praha

Realizace: INTER GIPS, s.r.o., Praha
Architekt: VPÚ DECO PRAHA, a.s.,
Ing. arch. Ludek Prenosil AP ATELIER,
Ing. arch. Josef Pleskot

Nové sídlo CSOB, nejvetší administrativní budova v Ceské republice, je citlive zasazeno do prostoru Radlického údolí v Praze 5. Celek objektu, jehož nosnou cástí je železobetonový skelet, tvorí šest pavilonu, mezi kterými jsou zasklená atria, dvory a svetlíky, umožnující vizuální kontakt s prilehlým okolím. Základním principem vnitrního rešení objektu jsou velkoprostorové open-space kanceláre, doplnené o individuální kanceláre, v nichž byly použity sádrokartonové prícky a podhledy Rigips. Z akustických desek Rigiton s priznanou spárou a vysokým požadavkem na rovinnost jsou s lehkostí a nevtíravou elegancí provedeny akustické predsteny rozlehlé vstupní haly. Sádrokartonové konstrukce byly použity i pro obklady vnitrních svetlíku s vyústkami pro prívod vzduchu.

Novostavba rodinného domu ve Fulneku – Jerlochovicích

Realizace: Interiérdílo Petr Dvorák, Fulnek
Architekt: Vintír Gala

Rodinný dum ve Fulneku je prvním rodinným domem, který se v národním kole souteže BPB Trophy, respektive Saint-Gobain Gypsum Trophy, za celých 6 rocníku objevil.
Celý interiér tohoto clenitého prízemního rodinného domku je vybudován ze sádrokartonových konstrukcí Rigips. Zvláštní pozornost si zaslouží predevším složité opláštení vnitrních lomených arkýru, které zjemnuje prechod mezi šikminou, podhledem a stenou. Že tyto prvky vyžadovaly vysokou preciznost práce sádrokartonáru, si jiste dokážeme žive predstavit. Se všemi nástrahami nárocného napojování šikmých ploch se ale pracovníci realizacní firmy vyporádali bravurne.
Jemné sádrové omítky a sterky Rimano posloužily k sjednocení hladkosti povrchu ruzných materiálu a pomohly tak dotvorit príjemné vnitrní mikroklima. Navíc prispely k lepšímu estetickému vyznení interiéru.

Rekonstrukce víceúcelového domu v Bílovci

Realizace: Interiérdílo Petr Dvorák, Fulnek
Architekt: Petr Nastálek

Pri rekonstrukci víceúcelového domu v severomoravském Bílovci byly použity sádrokartonové desky Rigips u podhledu, prícek, predsten i šikmin. Na dotvorení interiéru remeslníci využili široké možnosti ohebných desek Riflex a vytvorili zajímavá klenutá okenní nadpraží. V prízemí použité profilované fabiony opticky zvýraznují prechody mezi stenou a stropem, které tak pomáhají od sebe barevne odlišit. V druhém patre, ve kterém bude brzy otevrena cukrárna, byly na steny nataženy jednovrstvé sádrové omítky Rimano. Skvelé vlastnosti zvolených omítek, mezi které patrí i schopnost regulovat mikroklima interiéru tím, že prebytecnou vlhkost ze vzduchu nasají do sebe a v pravou chvíli ji zase vydají, zajisté prispejí k vytvorení príjemného prostredí.

Rekonstrukce podkrovního prostoru Sladoven v Písku

Realizace: INTESTA CZ s.r.o., Písek
Architekt: AMI STUDIO, Ing. arch. Petr Šíma
ADLATUS, spol. s r.o., Ladislav Kukacka

Stavební rešení rekonstrukce historického objektu Sladoven v Písku, v nemž by melo vzniknout ojedinelé centrum ilustrace, vycházelo z požadavku památkové péce zachovat veškeré stávající stavební konstrukce. Jedním z nejvetších problému rekonstrukce bylo najít vhodné rešení pro požární bezpecnost objektu. V podkrovním prostoru Sladoven prispely k tomuto rešení sádrokartonové protipožární konstrukce Rigips, které byly použity na opláštení podkroví nove zrekonstruované strechy hambalkového typu a na opláštení jednotlivých prvku drevených a ocelových konstrukcí.
Prirozené svetlo vpouští do podkroví rozmerná strešní okna, to umelé osvetlení zajištují na lankách zavešené zárivky.

Novostavba rodinného domu ve Svatoboricích – Mistríne

Realizace: Jaroslav Ingr, Svatoborice – Mistrín
Architekt: DESSIER spol. s r.o., Ing. arch. Martin Cermák

V interiéru nove postaveného rodinného domu byly ze systému Rigips použity na stenách i stropech hladké sádrové omítky a sterky Rimano.
Velmi jemná hlazená ušlechtilá sádrová sterka s vysokou belostí Rimano Plus posloužila k lokálním opravám nerovností a místy i k celoplošnému presterkování, a pomohla tak pripravit podklad pro malování. Díky tomu, že se dá vyhladit úplne do hladka, pomohla sterka Rimano Plus opticky sjednotit ruzné povrchy (zdené konstrukce se sádrokartonovými). Dokonale provedené hladké omítky sten jsou doplneny ozdobnými sádrovými odlitky a profilovanými lištami hran. Bohate zdobenému a rafinovane nasvetlenému interiéru dominují dva pro rodinné domy netypické prvky - snehobílá kopule s freskou a svešený podhledový kruhový prvek se zabudovaným osvetlením.

Rekonstrukce restaurace a hotelu U Pramenu v Plzni

Realizace: Jirí Breburda, Chlumcany
Architekt: ŠMOLÍK - architekt, s.r.o., akad. arch. Václav Šmolík

Výsledkem rozsáhlé rekonstrukce restaurace a prístavby nové budovy vznikl luxusní hotel nadace pro transplantaci kostní drene, který bude sloužit nejen verejnosti, ale i zdravotnictví. Pomocí sádrokartonových podhledu ve spolecenských místnostech a obou restauracích byly do stropu vkusne zakomponovány nezbytné prvky vzduchotechniky, protipožární techniky, obvodové svetelné rampy i bodová svetla. Také v útulných pokojích našel sádrokarton Rigips své uplatnení pri rešení šikmin podhledu podkroví i pri opláštení jednotlivých cástí krovu. O skvele zvládnutém remeslne nárocném provedení opláštení kruhových oken svedcí hladké krivky hran oválných svetlíku v podkroví. Zajímavé osvetlení interiéru a príkladná práce realizacní firmy pri rešení nejmenších detailu podtrhují elegantní a pritom nepríliš složité rešení techto prostor.

Prestavba mlýna na sportcentrum Kalikovský Mlýn v Plzni

Realizace: Jirí Breburda, Chlumcany
Architekt: Ing. Petr Malotín

Pri nárocné prestavbe zchátralého objektu mlýna na moderní relaxacní a sportovní centrum muselo být vše zrealizováno s obrovským citem pro detail a vysokou kvalitou remesla. Pusobivé jsou kombinace sádrokartonových stropních konstrukcí s rampami a kazetových stropu, jejichž výplne tvorí sklenené a kovové kazety. Prostory bowlingu i posilovny si vyžádaly akusticky úcinné stropy, hrište stále populárnejšího squashe bylo vybudováno z mechanicky odolných konstrukcí sádrovláknitých desek Rigidur. I když sádrokartonové konstrukce hrají na této stavbe prim, nejsou mnohdy na první pohled poznatelné - posloužily totiž i jako základ pro obklady dalšími materiály, jako jsou drevo ci sklo.
Dokonalá architektura starého mlýna skloubená s moderními interiéry, v nichž se sádrokartonové prvky Rigips prolínají s radou puvodních detailu, si zachovává romantický duch mlynárského remesla.

Novostavba vývojove-výzkumného centra spol. ZAT v Plzni

Realizace: Jirí Breburda, Chlumcany
Architekt: KB KRÁL s.r.o., Ing. arch. Bohumil Král

Od prvopocátku se v kancelárských prostorách tohoto centra pocítalo s nábytkem nevšedních a atypických tvaru, proto i pri architektonických návrzích interiéru dostaly príležitost stropní ozdobné prvky ze sádrokartonu. V zasedací místnosti pritáhne pozornost zavešený sádrokartonový podhled se zabudovanými bodovými svítidly, který kopíruje tvar jednacího stolu. Nejinak tomu je i v kancelárích, kde pracovní stoly tvaru ledviny kopírují opet zavešené sádrokartonové prvky s nezbytnými svetelnými zdroji. Vedle standardních a obloukových sádrokartonových prícek, díky kterým byla postavena sít kancelárí, zasedacích a konferencních místností se dostaly ke slovu i kazetové podhledy prispívající k akustické pohode místností. Navíc kazetové stropy skrývají veškeré instalace osvetlení, vzduchotechniky, protipožární techniky vcetne detailu, jako vysouvací projekcní plátno v zasedací místnosti apod.

Rekonstrukce hostince U sv. Mikuláše v Hati u Hlucína

Realizace: Jirí Hawlik, Ostrava – Petrkovice
Architekt: Ing. Eduard Kucera

Pri rekonstrukci hostince byly použity systémy Rigips - sádrokartonové prícky, predsteny, akustické obklady sten ci po obvode snížený podhled imitující šikminu podkroví.
Spolecenskému sálu s kapacitou až 200 lidí dominuje kruhová konstrukce odsazeného podhledu se svetly zavešenými do šroubovice. Drevené trámky, rozdelující sádrokartonový strop sálu na menší celky, plynule precházejí na postranní sloupy, které vkusne oživují na první pohled strohý podhled. Pri budování tohoto sálu s jevištem dostaly slovo i perforované akustické podhledové desky Gyptone BIG Quattro. Na strope byste je ale hledali marne. Netradicne byly použity na zadní stene sálu a pri zachování svých akustických vlastností zde navíc plní i vysoce estetickou funkci. Usporádání desek do plochy bez viditelných spár a citlivé zakomponování nástenného osvetlení si vyžádalo vysoce precizní a bezchybnou práci realizacní firmy.

Novostavba kulturního centra Bazilika v Ces. Budejovicích

Realizace: KN Interiéry s.r.o., Hrdejovice
Architekt: doc. M. Melena, ATELIER 8000 spol. s r.o.,
Ing. arch. M. Krupauer, Ing. arch. J. Strítecký

Tento nejmodernejší polyfunkcní prostor jižních Cech s témer neomezenými možnostmi využití pro kulturní a spolecenské akce se nachází ve druhém podlaží obchodního centra IGY.
Úkolem sádrokartonových konstrukcí Rigips, které zde našly uplatnení predevším pri realizaci stropních podhledu hlavního sálu, bylo dotvorit interiér a zduraznit spolecenské poslání budovy. Montážní pracovníci byli postaveni pred nelehký úkol – vybudovat sádrokartonový podhled v nezvyklé výšce 12 metru. Zvolené tmavé, až mystické barvy interiéru vyžadovaly vedle presného zpracování i opravdu precizní tmelení, nebot jsou to práve tmavé odstíny barev, které snadno odhalí i ty sebemenší nerovnosti. Ani nemilosrdné nasvícení stovek svetelných zdroju, vyvolávajících iluzi nocní oblohy, neodhalilo žádné pochybení. V zázemí centra postavili sádrokartonári desítky metru standardních sádrokartonových prícek a predsten.

Dostavba podkroví ZŠ Matice školské v Ces. Budejovicích

Realizace: MB-GIPS s.r.o., Ceské Budejovice
Architekt: A+U DESIGN, spol. s r.o.,
Ing. arch. Dagmar Polcarová

Základní škola s rozšírenou výukou cizích jazyku a širokou nabídkou zájmových kroužku nedávno získala další patro. V nových podkrovních místnostech s priznanými prvky krovu jsou provedeny sádrokartonové šikminy a ostení strešních oken poskytujících bohaté prosvetlení interiéru. Rada kruhových svetel a zárivkových teles je zavešena do úrovne opláštených vaznic. Nadpraží oken je provedeno z ohebných desek Riflex. Jednotlivé cásti interiéru vymezují plné vazby krovu, sádrokartonové prícky a predsazené steny. O vyrešení otázky nárocné akustiky se postaraly podhledy z akustických sádrokartonových desek Rigiton pro technologii lepené spáry, která si vyžádala bezchybné provedení práce sádrokartonáru. Desky Rigiton najdeme i na šikminách, kde navíc plní i estetickou funkci. Podlaha, která je na koncích místnosti zvýšená do úrovne vazních trámu, je provedena ze sádrovláknitých desek Rigidur.

Stavební úpravy rodinného domu v Ceské Trebové

Realizace: Milan Cernohous, Lanškroun
Architekt: Petr Geleta

Na pocátku bylo prání manželu Lustykových zmodernizovat stávající rodinný dum. Hned jak architekt predstavy moderního interiéru spolu s požadavky manželu hodil na papír, bylo jasné, že bez variabilních a flexibilních sádrokartonových systému to nepujde. Návrhy architekta tu pomohly prenést do reality podhledy z ohebných desek Riflex, díky kterým bylo dosaženo provedení velmi nárocné montáže dekorativních prvku zaoblených ve více rovinách. Vysokou míru presnosti montážníku si vyžádala i na strope se protínající široká škála krivek klenutých prícek se svetelnými rampami a podhledu rozdílné úrovne.
Širokých možností sádrokartonových prvku bylo využito také k vytvorení osvetlovacích ramp, které svým tlumeným osvetlením spolu s kombinací zvolených barev vnášejí do interiéru trochu mystiky. Ruzne barevné cásti podhledu jsou elegantne sladeny s podlahou, obklady sten i minibarem.

Rekonstrukce autosalonu Toyota Tsusho v Hradci Králové

Realizace: Miloslav Novák, Kralupy nad Vltavou
Architekt: Ing. Miroslav Kletecka

Dominantou autosalonu je hned po nablýskaných automobilech znacky Toyota elegantní zavešený sádrokartonový pulkruhový podhled, který opticky oddeluje výstavní cást salonu od té administrativní.
Tento snížený podhled, jenž vymezuje prostory nad informacními pulty a prodejním zázemím, byl vybudován ze standardních sádrokartonových konstrukcí Rigips, u oblých cástí navazujících zásten pak byly na pomoc prizvány ohebné sádrovláknité desky Riflex.
Ve výdejne náhradních dílu tohoto autosalonu bylo do prostoru elegantne zakomponováno místo pro odpocinek, jehož dominantou je kruhová stropní konstrukce s vnitrní prstencovou svetelnou rampou, která svým tvarem opisuje místnost. Do cela odskoku zavešeného podhledu byly integrovány prvky vzduchotechniky a v jeho spodní cásti nechybí nezbytná kruhová svetla.

Novostavba admin. centra Oregon House v Praze

Realizace: Mobest, a.s., Rudná
Architekt: Grebner spol. s r.o.,
Ing. Miroslav Lán, Ing. arch. Jirí Palecek

Oblast pražského Zlicína, která se v posledních letech stala oblíbeným cílem developeru otvírajících v Praze prodejní centra, nedávno privítala novou budovu se špickovými kancelárskými prostory.
Sádrokartonové predsteny klimatizovaného vstupního atria této moderní administrativní budovy príkre vybíhají ke stropu. Úkolem zámerne vytvorených spár mezi deskami nebylo vyznacit jednotlivá podlaží, ale rozclenit velké plochy na menší celky. Každého príchozího v atriu zajisté zaujmou sádrokartonové podhledy s tubusovými svetly ci stupnovité podhledy komunikacních mustku se zapušteným osvetlením a výraznými kruhovými výdechy vzduchotechniky.
Hrany pulkruhového svešeného sádrokartonového, ze trí trojúhelníkových segmentu složeného podhledu, jenž kopíruje tvarem recepci, jsou zvýrazneny vkusne schovanou svetelnou rampou.

Rekonstrukce Masarykova kulturního domu v Židlochovicích

Realizace: Petr Martinek – MH, Brno
Architekt: Ing. arch. Barbora Jencková

Zvláštností židlochovického kulturního domu, která upoutá každého príchozího, jsou zubaté predsteny spolecenského sálu. Ty zde však nejsou pouze pro krásu, ale plní i praktickou funkci - rozbíjí zvukové vlny, a zlepšují tak akustiku velkého sálu.
Spodní cást sten se zapuštenými radiátory, kde jsou vyšší požadavky na mechanickou odolnost, byla provedena ze sádrovláknitých desek Rigidur montovaných na podkonstrukci Rigips. Horní cást této zvláštní steny byla opláštena standardními sádrokartonovými deskami. Zdánlive jednoduchá práce na techto predstenách si vyžádala presné propocty a tvarování prírezu. Rovné sádrokartonové podhledy se vsazenými kruhovými svetly u vchodu do sálu a na galerii jsou v sále vystrídány stupnovitými naklonenými podhledy mírícími k pódiu, které v sobe skrývají praktické nasvícení pódia.

Prestavba areálu Rezidence Šatlava v Hradci Králové

Realizace: STAMONT CZ s.r.o., Rychnov nad Knežnou
Architekt: Ing. arch. Tomáš Vychodil

Rozlehlý klasicistní areál budov bývalého civilního soudu a mestské šatlavy prošel rozsáhlou rekonstrukcí a stal se prehlídkou využití systému Rigips. Suchá technologie výstavby byla pri rekonstrukci historického objektu zvolena zejména díky své vysoké variabilite pri vytvárení dispozice interiéru a díky rychlejšímu postupu stavby. Puvodní historické klenby chodeb a schodišt byly doplneny ohebnými systémy Riflex, k vyrešení akustiky v jednací místnosti a cástecne i v kancelárských prostorách posloužily akustické podhledy rady Big Quattro. Požární ochranu ocelových konstrukcí pudní vestavby a ocelových krovu zesilujících stávající drevený krov obstarávají obklady sadrovláknitými deskami Ridurit. Pro prebudování rozsáhlého podkroví na pudní byty, vcetne mezonetové cásti, a k výstavbe mezibytových prícek je pak kompletne využito sádrokartonového systému.

Novostavba rodinného domu v Dolních Brežanech

Realizace: STAVING Olomouc, s.r.o., Olomouc
Architekt: Ing. arch. Michal Bartošek

V celém interiéru nove postaveného radového rodinného domu je na stenách a stropech použita jemná jednovrstvá sádrová omítka Rimat 100 DLP. Toto rešení podporuje tepelne izolacní vlastnosti stávajícího zdiva z YTONGu. Díky stejnému difúznímu odporu s YTONGem omítka urychluje vysychání zdiva a zároven vytvárí podmínky pro vyrovnávání vlhkosti vzduchu v dome pri zahájení topné sezóny. Použití sádrové omítky Rimat tak výrazne zkrátilo dobu realizace stavby.
Omítka Rimat se dá vyhladit úplne do hladka, opticky splyne se sádrokartonovými plochami, které jsou v podkroví a na predstene delicí zdi mezi domy pro zlepšení zvukové izolace. Aby byly pouhým okem nerozeznatelné, musí být pozváni mistri omítkári. A v tomto prípade tomu tak bylo.

Novostavba hotelu Olympia v Mariánských Lázních

Realizace: VIMAT s.r.o., Praha
Architekt: FABER PROJECT, s.r.o., Ing. arch. Zbynek Pšenicka

Hotel Olympia je správnou volbou pro ty lázenské hosty, kterí vyhledávají pozitivní a príjemnou atmosféru relaxacního centra. Jejich predstavy jim tu pomohou splnit sádrokartony Rigips s promyšlenou kombinací tvaru a barev. Vstupní halu lemují sádrokartonové rampy, které ukrývají zdroje neprímého osvetlení, tolik potrebného pro vyniknutí zavešeného sádrokartonového prvku svým tvarem kopírujícího zakomponované svetlo. V restauraci s antickou výzdobou jsou sádrokartonové podhledy a osvetlení orientovány do rad ctvercu. Remeslnou vyspelost a zrucnost montážníku dokazují i složité, novodobe pojaté hlavice nekolika ruznorodých sloupu. Pomocí sádrokartonu jsou rešeny také podhledy kavárny, cekárny lécebného oddelení, bazénu a pokoju. Sádrokarton byl použit i pri opláštení vežicek v prezidentském apartmá i arkýrových oken, jimiž do místnosti proniká prirozené svetlo.

Rekonstrukce bytových domu v Praze

Realizace: Vladimír Dobiáš – GIPS komplet, Poniklá
Architekt: Architektonický ateliér PLANS, Ing. arch. Libor Pánek

Bytové domy rostou jako houby po dešti. A to nejen ty nove stavené. Za pomoci systému suché výstavby Rigips probehla kompletní rekonstrukce starších bytových domu vcetne nové podkrovní nástavby v pražských Vršovicích. V šesti patrech namontovali pracovníci realizacní firmy protipožární sádrokartonové podhledy a v podkrovní nástavbe vybudovali nové byty vc. dvou dvoupodlažních apartmánu. Tyto apartmány, ve kterých pritahují pozornost zvlášte sádrokartonem opláštené šikminy s priznanými prvky krovu, jsou situovány v clenité cásti puvodního podkroví. Stará vazba byla otryskána, a zachovala si tak svuj prírodní vzhled. Záklop mezi trámy je na prání zákazníka proveden vložením sádrokartonových desek tak precizne, že nebylo nutno dodatecne tmelit akrylátem. Klenuté nadpraží v trojúhelníkových arkýrích bylo vybudováno z ohebných sádrokartonových desek Riflex.

Novostavba hotelu Omnia v Jánských Lázních

Realizace: Vladimír Dvorák a WOHN – BAU, Trutnov
Architekt: ADR, s.r.o., Mgr. A. Aleš Lapka, Mgr. A. Petr Kolár, Mgr. A. Albert Pražák, Ing. arch. Radovan Janovský

Nenápadný zevnejšek nového hotelu ukrývá skvostné interiéry. At už nahlédneme do hotelové restaurace, baru, relaxacních prostor ci pokoju, prekvapí nás design plný svetla a charakteristicky cistých a puvabných linií, kterých bylo dosaženo díky systémum Rigips. Novostavbu hotelu z železobetonové monolitické konstrukce doplnily interiéry ze sádrokartonových systému. Originální zauzlovaná svetla a zárivky umístené zámerne nakrivo oživují na první pohled fádní, obycejný sádrokartonový podhled. Prícky a predsteny suché vnitrní výstavby se podílely na vybudování hotelových pokoju, apartmánu a síte chodeb. Koncepce hotelového komplexu, služby a skloubení všech stavebních detailu vytvárí celek, který je zárukou vysokého standardu a prináší vše, co od hotelu ctyrhvezdickové kategorie mužete ocekávat.

Prestavba rodinného domu v Nové Cerekvi

Realizace: Zdenek Ružicka – DALUR, Moravec
Architekt: ATELIER U5 s.r.o., Ing. Ivan Šillar

Architektura tohoto rodinného domu je tradicní – tradicní v tom smyslu, že je jednoduchá a prirozená. Ackoli se u rodinných domu stále ješte víceméne setkáváme s rovnými hladkými stropy, dal majitel této stavby prednost podhledum zdobeným svešenými sádrokartonovými prvky obloukových tvaru, jejichž zakrivené hrany byly provedeny z ohebných desek Riflex. Tradicní lustry byly nahrazeny bodovými svetly vkusne zakomponovanými do podhledu, aby nerušily ladné krivky hran.
V kuchyni a koupelne tyto snížené cásti sádrokartonových podhledu s integrovanými bodovými svetly opticky vymezují prostor pro varení a intimní hygienu.
V interiéru tohoto rodinného domu jsou použity hladké sádrové omítky, které v kontrastu se strukturální úpravou svešených cástí podhledu podtrhují jednoduchost a krásu interiéru.

 

zdroj: www.rigips.cz


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.