Vybrali jste pro Vaši stavbu střechu s nízkým sklonem a chtěli byste na ní položit skládanou krytinu? Až dosud to nebylo možné, a tak majitelé domů s těmito střechami museli volit jiná řešení. V tomto roce ovšem Bramac přichází na trh s novinkou, která umožní položit skládanou krytinu i na střechy se sklonem již od 7°.

Střešní systém Bramac 7° je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac Max v kombinaci s difuzní fólií Bramac Top RU. Úprava tašky spočívá v integraci kovové zarážky proti zpětnému průniku vody do vodních žlábků pod hlavovým okrajem tašky, tzv. rainbar. Stejným způsobem jsou upraveny betonové tvarovky – taška poloviční, krajní, odvětrávací, protisněhová, hromosvodová, prostup odvětrávání, prostup pro anténu a nosná taška stoupací plošiny. Systém doplňují další standardní tvarovky - hřebenáč, hromosvodový a ukončovací hřebenáč a uzávěra hřebene a další plastové a kovové prvky.

kromě výše uvedené úpravy tašek je nezbytnou součástí systému Bramac 7° vodotěsné podstřeší, které je tvořeno bedněním a vlastní vrstvou pojistné hydroizolace. Použití systémových prvků a vlastní provedení podle Pravidel pro montáž střešního systému Bramac 7° je podmínkou pro poskytnutí 15leté záruky na funkčnost střešního systému. Doplňkové utěsnění proti průniku vody spočívá v těchto prvcích:

  • oboustranně integrované, separační folií chráněné lepicí proužky podél horního a spodního okraje difuzní folie Top RU pro utěsnění v ploše, tzv. „lepení proužek na proužek“
  • preventivní utěsnění plošného spoje kontralatí a Top RU těsnicí pěnou
  • lepicí tmel pro slepení příčných spojů folie Top RU a dalších spojů, kde nelze provést „lepení proužek na proužek“

 

Rozsah použití a základní technické pokyny pro návrh systému Bramac 7°

Délkové překrytí tašek Bramac MAX 7° je min. 10,5 cm, což odpovídá vzdálenosti střešních latí max. 37,5 cm. Při vzdálenosti latí 37,0 až 37,5 cm lze na štítovou hranu navrhnout krajní tašky.

Střešní systém Bramac 7° lze navrhovat :

 

  • pro oblast střešních sklonů 7° až 12°
  • s ohledem na zatížení od sněhu do velikosti charakteristické hodnoty zatížení sněhem max. 1,5kN/m2, tzn. v I. až III. sněhové oblasti bez ohledu na nadmořskou výšku
  • pro délky krokví do 12 m


V rámci střešního systému Bramac 7° nelze navrhovat a provádět v oblasti sklonu 7° až 12° následující detaily, při nichž by jinak nemohla být poskytnuta 15letá záruka na funkčnost střešního systému: střešní okna, výstupní okna, úžlabí, sněholamy a podobné systémy.

Pracovní teplota pro montáž vodotěsného podstřeší je vyšší jak +7°C (slepování pásů folie Top RU lze provádět již od -5°C).

Folie Top RU není nouzové zakrytí, po položení musí ihned následovat pokládka vlastní krytiny.

Chemická ochrana bednění, kontralatí a latí se neprovádí.

Nejmenší průřez střešních latí je 4 x 5 cm.

Pro připevnění kontralatí a latí se používají výhradně vruty o min. průměru 4,5mm a délce odpovídající dvojnásobku tloušťky připevňovaných latí.

Odvodnění pojistné hydroizolace v okapní hraně se navrhuje zásadně pomocí okapnic, které jsou součástí systému Bramac 7°. Okapnice zasahují do žlabů za zadní naválkou. Navrhují se tedy níže položené žlaby.

Napojení folie Top RU na střešní prostupy, jako jsou komínová tělesa, světlíky apod., se provádí pomocí Wakaflexu, podobně jako napojení krytiny na tyto prostupy.

Pojistná hydroizolace v oblasti hřebene a nároží je spojitá, nelze zde vytvářet odvětrávací mezery jako u tříplášťových střech. Pokud se neuvažuje o zateplení po celé délce krokví těsně pod bedněním, musí být prostor mezi tepelnou izolací a bedněním odvětráván, např. průvětrníky ve štítech střechy.

Pro napojení hřebene a nároží na plochu střechy se používá výhradně Metaroll.

Zajištění tašek proti padání za větru je třeba stanovit v souladu s ČSN 73 0035 nebo s ČSN EN 1991-2-4. K zajištění se používají stranové příchytky. Požadavky na připevňování tašek tvořících obrys střechy odpovídají standardním požadavkům.

Protisněhová ochrana je navržena tak, že každá 8. taška v ploše střechy a celá druhá řada tašek nad okapem je protisněhová.

K odvětrání kanalizace se používá prostup odvětrávání Bramac MAX 7°, jehož volnou součástí je napojovací trubka Js 125mm a napojovací manžeta o průměru 125mm.

K prostupu anténní tyče se používá prostup pro anténu Bramac MAX 7°. Pro napojení folie Top RU na anténní tyč se používá napojovací manžeta o průměru 100mm, která se dotěsní k tyči pomocí Flexirollu.

Pro pohyb či stání na střeše je možno navrhovat stoupací plošiny k jejichž montáži jsou třeba dvě nosné tašky Bramac MAX 7° a dva držáky Bramac MAX 7°.

 


zdroj: bramac.cz

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.