BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. přichází na trh s jedinečným zateplovacím systémem, jehož základem je izolant nové generace, tzv. šedý polystyren. Tento izolant je vyroben ze suroviny NEOPOR® za použití nanotechnologie a je patentován firmou BASF AG.

Jedná se o garantovaný zateplovací systém, kde izolant - tzv. šedý polystyren zajišťuje takové tepelně izolační vlastnosti, díky kterým můžeme použít o 20 % menší tloušťku izolačních desek než u běžných izolantů.

  • O 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti
  • Nezaměnitelná a garantovaná kvalita zateplovacího systému
  • Polystyren nové generace vyrobený s využitím nanotechnologie

 

Co vedlo ke vzniku izolačního materiálu NEOPOR®?

Vědci se již dlouhou dobu zabývají myšlenkou vytvořit dokonalý tepelný izolant.
Jednou z cest je minimalizovat šíření tepla v izolantu.

Převedeme-li šíření tepla konkrétně na EPS, je prostup tepla tímto izolantem dán následovně:
1. tepelnou vodivostí pevné složky pěny
2. tepelnou vodivostí plynu uvnitř buněk hmoty
3. propustností materiálu pro tepelné záření.

První dvě složky lze ovlivnit jen velmi obtížně a výsledek je nepatrný. Vědci se tedy zaměřili na složku třetí - propustnost materiálu pro tepelné záření.
Tepelným zářením je zde myšleno elektromagnetické záření, které vyzařují tělesa s teplotou, ve kterých má izolant běžně fungovat. Např. při teplotě 21 °C převažuje složka s délkou vlny 9,85 µm a při teplotě -15 °C pak složka s délkou vlny o délce 11,5 µm. Tepelné záření prochází EPS a vedle šíření tepla vedením přenáší významnou část energie. Jedná se cca o 30 až 40% energie z celkového množství tepla, které izolantem projde a je v podstatě vyzářeno za studenou stranu izolantu. Zářivý transport energie je možné podstatně ovlivnit např. zvýšením hustoty EPS. Zvýšení hustoty neznamená jen snížení zářivého transportu tepla, ale i zvýšení množství suroviny pro výrobu a tedy i výrazně vyšší cenu za izolant. Tedy ne zrovna efektivní řešení.

S geniální myšlenkou přichází specialisté ze společnosti BASF AG: Snížení propustnosti pro záření v pásmu s délkou vlny kolem 10 µm pomocí stopové přísady bez změny v hustotě materiálu.
Nejvhodnější stopovou přísadou se ukázal grafit, jemně rozemletý na nanometrové částice, kterým je rovnoměrně vyplněna pevná fáze EPS. Díky nanotechnologii je možné vytvořit takto jemné částice grafitu a současně zajistit jejich rozmístění ve vzdálenosti do 10 µm od sebe tak, aby se navzájem nedotýkaly. Vzhledem k velikosti a rozmístění částic bez dotyku, se sníží sálavý transport tepla a zároveň se nezvyšuje průchod tepla vedením.
S běžně rozemletým grafitem je to nerealizovatelné.
Membrána polystyrénové expandované buňky se stává pro tepelné záření s délkou vlny okolo 10 µm neprostupná (podobně jako kovová síťka průhledných dvířek mikrovlnné trouby s milimetrovými oky pro mikrovlnu délky 12,5 cm). Nanočástice grafitu v podstatě vytváří z membrán polystyrénových kuliček tepelná zrcadla.
Tepelné záření, které prochází EPS na bázi NEOPOR® je uhlíkovými nanočásticemi odráženo a současně pohlcováno. Oba mechanismy brání volnému prostupu tepelného záření a snižují tak prostup tepla skrz izolant.

Průchod tepelného záření


Za běžných stavebních podmínek je prostup tepla izolací typu EPS realizován ze 30 až 40% zářivým mechanismem. Jemné grafitové částice tento podíl snižují přibližně o 1/3. Díky tomu dochází ke snížení měřitelného součinitele tepelné vodivosti ? na hodnotu 0,032 W. m-1. K-1. Běžný fasádní EPS má tepelnou vodivost ? = 0,036 - 0,039 W. m-1. K-1.
Grafitové nanočástice v EPS na bázi NEOPOR® kromě tepelné vodivosti snižují také skokové změny teploty na povrchu izolantu - zejména na jeho straně blíže k tepelnému zdroji. Izolant EPS 70 NEO, vyrobený ze suroviny NEOPOR®, má o cca 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti. Ostatní parametry jako jsou paropropustnost, pevnost v tlaku a ohybu, dlouhodobá a krátkodobá nasákavost jsou téměř shodné.

Více informací Vám poskytnou odborní poradci BASF.

Izolace Neopur

 


zdroj: www.basf-cc.cz

 


| Sdílet: | | Další
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.